Geslaagde bijeenkomsten in De Alkenaer

De afgelopen maand werden er door Cultuurpodium De Alkenaer verschillende activiteiten georganiseerd die niet alleen goed bezocht werden, maar blijkens de reacties ook zeer werden gewaardeerd.

Zo was op donderdag 16 november Maarten van Rossem te gast om tijdens een openbaar interview historische en actuele maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties te analyseren en bespreken, met de hem kenmerkende onderkoelde humor en enorme feitenkennis.

Het werd een zeer geslaagde en drukbezochte bijeenkomst waarbij het publiek blijk gaf van grote betrokkenheid door het stellen van tal van vragen.

Maarten van Rossem was, na Ilja Leonard Pfeijffer en Adriaan van Dis, de derde publicist die aan het woord kwam in de reeks ‘Verhalen van de Victorie‘ in het kader van ‘450 jaar Alkmaars Ontzet‘.

Het vierluik ‘Verhalen van de Victorie‘ zal op 17 december worden afgesloten met schrijver/historica Annejet van der Zijl. Als laatste deelnemer van dit project komt zij op zondag 17 december naar De Alkenaer. Ze zal dan ingaan op de thema’s van dit speciale herdenkingsjaar, de 4 V’s. Oftewel Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbondenheid. Waarden die vandaag de dag van nog even groot belang zijn als destijds, de dag waarop de Spanjaarden de aftocht bliezen. Deze vier thema’s sluiten naadloos aan bij boeken van Van der Zijl en zullen een leidraad bieden voor haar interview. Het belooft een interessante middag te worden en een mooie afsluiting van ‘Verhalen van de Victorie‘.

Op 9 november vond er – eveneens in het kader van Alkmaar Ontzet 450 jaar – in De Alkenaer een Tegenlicht Meet-up plaats met als thema ‘Verbindende Vertellers “op zoek naar zingeving”‘. Sprekers tijdens de bijeenkomst waren: Lou Niestadt (schrijver van o.a. Pockets vol met Joy en Less is Luxe), Emma Hafkamp (GZ-psycholoog, coach, yogatherapeut en host van de podcast Lichter leven), Sefanja Brons (jongerenwerker bij Youth for Christ Nederland), Brian de Hond (co-founder van Stichting Levensportret).

Deze inspirerende Tegenlicht Meet-up, die genoeg stof tot nadenken bood, werd georganiseerd in samenwerking met Bureau Stennis en Bibliotheek Kennemerwaard als het derde en laatste van de drie stadsgesprekken in het kader van ‘Alkmaar Ontzet 450 Jaar’.

Verwacht in De Alkenaer: Maarten van Rossem en Tegenlicht Meet-up

Ondanks de huidige verbouwingswerkzaamheden organiseert Podium De Alkenaer de komende weken toch nog de nodige activiteiten. Twee highlights zijn de Tegenlicht Meet-up van 9 november en het interview met Maarten van Rossem op 16 november.

De verbouwingswerkzaamheden van de Alkenaer zullen naar verwachting in het voorjaar van 2024 afgerond kunnen worden, maar ook tot die tijd gebeurt er al het nodige en staan er verschillende bijeenkomsten op het programma die de moeite waard zijn om bij te wonen.

De Tegenlicht Meet-up van 9 november heeft als thema Verbindende Vertellers ‘op zoek naar zingeving’. Sprekers tijdens de bijeenkomst zijn: Lou Niestadt (schrijver van o.a. Pockets vol met Joy en Less is Luxe), Emma Hafkamp (GZ-psycholoog, coach, yogatherapeut en host van de podcast Lichter leven), Sefanja Brons (jongerenwerker bij Youth for Christ Nederland), Brian de Hond (co-founder van Stichting Levensportret).

De Tegenlicht Meet-up wordt georganiseerd in samenwerking met Bureau Stennis en Bibliotheek Kennemerwaard als het derde en laatste van de drie stadsgesprekken in het kader van ‘Alkmaar Ontzet 450 Jaar’. De bijeenkomst vindt plaats op 9 november van 19:30 – 22:00 uur.

Op 16 november zal Maarten van Rossem in De Alkenaer te gast zijn voor een interview tijdens welke hij historische en actuele maatschappelijke vraagstukken en politieke kwesties zal analyseren en bespreken, met de hem kenmerkende onderkoelde humor en enorme feitenkennis.

Maarten van Rossem is, na Ilja Leonard Pfeijffer en Adriaan van Dis, de derde publicist die aan het woord zal komen in de reeks ‘Verhalen van de Victorie‘ in het kader van ‘450 jaar Alkmaars Ontzet‘.

Andere activiteiten die de komende tijd nog zijn bij te wonen in De Alkenaer zijn onder andere:

Voor meer informatie, zie de website van De Alkenaer.

De Koepel organiseert op 17 oktober netwerkbijeenkomst over armoede

Op 17 oktober, Wereldarmoededag, organiseert armoedecoalitie De Koepel opnieuw een netwerkbijeenkomst over armoede. Naar verwachting zullen vijftig à zestig partijen vanuit het sociaal domein aanwezig zijn.

De netwerkbijeenkomst wordt geopend door de wethouders van de gemeenten Alkmaar en Dijk & Waard, waarna René Timmerman van Geldfit een presentatie zal verzorgen. Ook gaan we in gesprek met ervaringsdeskundigen en is er ruim gelegenheid om te netwerken en elkaar beter te leren kennen.

Tijdens de bijeenkomst zullen ook de laatste ontwikkelingen rondom De Koepel en de plannen voor 2024 gedeeld worden.

Op 13 juni 2022 vond de eerste netwerkbijeenkomst over armoede plaats. Tijdens die bijeenkomst werd ook de website van de armoedecoalitie gelanceerd: www.dekoepel.nl.

In de gemeenten Alkmaar en Dijk & Waard zijn ongeveer 9500 minima-huishoudens. Er is veel aanbod om hen te ondersteunen, maar dat ruime aanbod maakt het soms juist ook lastig om goed te vinden wat men zoekt. Via de website wil De Koepel dit aanbod toegankelijker maken. Met de Sociale kaart kan men snel het antwoord op specifieke hulpvragen ontdekken. Ook zal de kennisbank in toenemende mate relevante achtergrondinformatie bevatten, verdeeld over de meest voorkomende onderwerpen.

De site is niet alleen hét overzicht met alle informatie over armoede, maar ook de thuisbasis van armoedecoalitie De Koepel. Doelgroep hiervan vormen zowel minima zelf als professionals en vrijwilligers die zich bezighouden met armoedebestrijding.

De netwerkbijeenkomst vindt plaats van 14.00 tot 17.00 uur in het auditorium van de Rabobank, Robonsbosweg 5, Alkmaar. Aanmelden kan via dit formulier.

Bijeenkomst met Ilja Leonard Pfeijffer in De Alkenaer groot succes

Op 17 september was Ilja Leonard Pfeijffer te gast bij De Alkenaer. In het kader van de serie Verhalen van de Victorie was hij na Adriaan van Dis de tweede schrijver die in gesprek ging over zijn eigen werk en thema’s die samenhangen met 450 jaar Alkmaars Ontzet.

Ruim honderd bezoekers hoorden hoe Pfeijffer inging op drie thema’s naar aanleiding van zijn recent verschenen boek Alkibiades. Pfeijffer gaf uitleg over de historische achtergrond van het boek en de historische persoon van Alkibiades zelf. Ook gaf hij zijn visie op wat de thematiek van het boek in de huidige tijd betekent. Na de pauze was er gelegenheid voor vragen, wat leidde tot een levendige dialoog tussen schrijver en publiek.

De Eerste Bergensche Boekhandel was aanwezig met een stand, waar Pfeijffer ter afsluiting zijn boeken signeerde. Twee pianistes gaven de bijeenkomst een passende muzikale omlijsting. 

In het kader van de serie Verhalen van de Victorie zullen nog twee bijeenkomsten volgen: op 16 november zal Maarten van Rossem in De Alkenaer te gast zijn en op 17 december zal Annejet van der Zijl als laatste deelnemer van het project in het kader van Alkmaar Ontzet 450 jaar ingaan op de thema’s van het herdenkingsjaar, de vier V’s: Vrijheid, Verdraagzaamheid, Verscheidenheid en Verbondenheid.