Missie en visie

De stip aan de horizon – daar is Stip Media naar vernoemd.

Mijn missie

Ik wil iets bijdragen aan de mensen die mij omringen: mijn persoonlijke kring, de mensen voor wie ik iets maak en de samenleving waartoe ik behoor.

Dat kan zijn door een tekst waar iemand mee geholpen is, of een van de special-interestbladen die we voor net díe ene doelgroep maken die het met plezier leest. Of door een stukje cultureel-historisch erfgoed voor een breed publiek beschikbaar te maken (De Alkenaer). Zien dat een ander blij is met wat je maakt of doet. Ik geloof dat dit bijdraagt aan een zinvol leven.

Belangrijke waarden in mijn leven zijn het vergroten van verwondering over het bestaan en het delen en verbinden met de ander. Ik voel me onderdeel van één grote levensmozaïek en heb eerbied voor wat leeft en leven wil.

In het nu leven en altijd samen met die ander. Componenten die ook terugkomen in mijn stichting Share2day, die zich inzet voor kwetsbare groepen. Het maakt me gelukkig iets voor een ander te kunnen betekenen en actief bij te dragen aan de samenleving.

Mijn visie

Ik droom van dingen die ik nog niet verwezenlijkt heb, maar die in het verschiet liggen (de stip op de horizon, waar mijn uitgeverij Stip Media naar vernoemd is). Zinvol bezig zijn, in ontmoeting en samenwerking met de ander, wat toevoegen aan het leven van anderen.