De omgekeerde kameleon

De omgekeerde kameleon, refererend aan de bijnaam die m’n examinator mij ooit gaf, is een kleine serie boeken die maatschappelijke onderwerpen wil belichten. Hierin verschijnt onregelmatig een nieuwe titel. Elk deel wil proberen een onderwerp dat normaal als een kameleon opgaat in het leven van alledag even los te weken en juist in omgekeerde kleuren voor het volle voetlicht te brengen.

December 2022 – Boek: Zeldzaam Ziek

In dit boek beschrijven wij onze eigen ervaring en maken we ook gebruik van verhalen die we via onze stichting Zeldzaam Ziek horen. Verder pleiten we voor meer begrip en gelijke behandeling van mensen met een zeldzame ziekte. Hoofdstuk 1 bevat ons persoonlijke verhaal. In hoofdstuk 2 gaan we in op de meest voorkomende zaken waar zeldzaam zieken mee te maken kunnen krijgen. Hoofdstuk 3 schetst aanbevelingen, mogelijke verbeteringen voor zeldzaam zieke patiënten en de gezondheidszorg. We schrijven voor zowel patiënten en hun omgeving als voor professionals uit de medische wereld.

Juni 2022 – Boek: Armoede, een persoonlijk verhaal

Wat is armoede? Deze nieuwe publicatie van Share2day zoekt naar antwoorden op die vraag. Armoede kun je van vele kanten benaderen. De statistiek zal je de cijfers en tabellen tonen, de geschiedenis laat zien hoe we ons ontwikkelden
van een laissez-faire-politiek naar de verzorgingsstaat van vandaag. En de politieke agenda geeft een weerslag van hoe verdeeld Den Haag over armoedebeleid denkt. Maar dat alles toont slecht de buitenkant van een maatschappelijk begrip. Om armoede van binnenuit te begrijpen, moet je op zoek naar de mensen die er elke dag mee te maken hebben. Luisteren naar wat zij te zeggen hebben. In dit boek neemt Vincent van de Vrede, voorzitter en initiator van armoedecoalitie De Koepel, je mee op een verkenning door de wereld van armoede binnen onze landsgrenzen en laat hij zien dat armoede op de eerste plaats een persoonlijk verhaal is.

Lees hier het eerste hoofdstuk.